Haarlem: Jansweg 34

December 2013: straat in, straat uit, zigzaggend door de binnenstad van Haarlem op weg naar het station, onderbrak ik mijn stevige pas halverwege de Jansweg om stil te staan bij de fraaie trapgevel van nummer 34.

Het gaat hier om de gevel van het voormalige  “Tehuis voor Militairen”. Een monumentaal pand uit 1903 met vijf woonlagen. Het pand heeft haar oorspronkelijke bestemming al lang verloren.  Het pand staat nu te koop (voor € 798.000) en is nu een Veilinghuis voor boeken, aldus FUNDA. De fraaiheid van de gevel  was niet alleen mij opgevallen. De Haarlemse architect Jacob Londen (1872-1953) won met deze gevel  van het Militaire Tehuis  in 1906 de gevelwedstrijd van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst afdeling Haarlem en omstreken.

Wenen en Haarlem

Londen studeerde in Wenen en Haarlem en was daarnaast ook een verdienstelijk schilder.  Veilinghuis of niet, turend door de nachtdonkere ramen in dito kozijnen, verplaats ik mijzelf honderd jaar terug in de tijd en probeer ik mijzelf een beeld te vormen van de inrichting en de gang van zaken in en om de entree van het tehuis.

Kon je er overnachten? Was er een soort van receptie? Was het bestemd voor louter officieren of ook voor onderofficieren en soldaten? Of was het gewoon een ontmoetingsplaats? Kortom, ik  vervolgde mijn weg naar het station met meer vragen dan antwoorden. Mijn trein keurig gehaald overigens.

Haarlem, voormalig prijswinnende gevel aan de Jansweg 34 (IPhone foto: René Hoeflaak)

Haarlem, voormalig prijswinnende gevel aan de Jansweg 34 (IPhone foto: René Hoeflaak)